Společnost AMV Medical s.r.o. byla založena jako nový samostatný subjekt se zaměřením na výrobu infusní techniky a produkty přesného strojírenství.

Hlavní výhodou pro rozvoj společnosti jsou zkušení zaměstnanci z oboru a vlastnictví unikátního know-how. Naše produkty jsou konstrukčně a uživatelsky na absolutní špičce ve svém oboru, jak v oblasti SW, tak v oblasti mechanické části i konstrukčního řešení.

Veškeré produkty firmy AMV Medical jsou z hlediska své přesnosti a kvality výroby plně srovnatelné s výrobky světových firem působících v daném oboru podnikání. Trvalá péče je věnována především zabezpečování kvality výroby. AMV Medical striktně dodržuje požadavky norem ISO 13485, ISO 9001 a požadavky certifikátu shody CE.

AMV Medical spolupracuje s významnými pracovišti v České republice a s odborným personálem za účelem přenosu získaných informací do výrobního procesu. Jen tak se mohou vyrábět uživatelsky přívětivé a výkonné produkty.