SED

Vykazování dávky obdržené pacienty při lékařském ozáření stojí radiologická pracoviště nemalé úsilí a samozřejmě i prostředky. Další náklady přináší vykazování různých statistik pro národní, ale i evropské orgány, popř. orgány s celosvětovou působností.

Popisovaný softwarový produkt přináší efektivní řešení výše popsaných situací a navíc poskytuje data pro optimalizaci lékařského ozáření z hlediska radiační ochrany. V neposlední řadě zajišťuje automatickou kontrolu nastavení radiologických přístrojů při jednotlivých expozicích, a tím výrazně přispívá ke kontrole kvality lékařského ozáření.