O firmě

Společnost DSC Services, s.r.o. je smluvní výzkumnou organizací, která byla založena skupinou přírodovědců, lékařů a statistiků. Její pracovníci mají od roku 2005 již velice bohaté zkušenosti s klinickým hodnocením a klinickými zkouškami, databázovým zpracováním, parametrizací, analýzou a interpretací dat, zejména pak (ale nejen) z oblasti biomedicínského výzkumu.

Společnost DSC Services velmi úzce spolupracuje s řadou farmaceutických společností a výrobců zdravotnických prostředků, ale také s řadou zdravotnických zařízení a externích konzultantů z akademické sféry a to jak v České republice, tak i na Slovensku a jiných evropských státech. Naše reference spolupracujících subjektů můžete nalézt na stránkách www.dscservices.cz.

Hlavní směry činnosti DSC Services, s.r.o. zahrnují:

 • Realizaci Klinických zkoušek zdravotnických prostředků (třídy IIa, IIb a III)
 • realizaci Klinických hodnocení léčiv fáze II, III a IV
 • analýzu dat (Data Analysis)
 • vývoj software a databázové zpracování (Software Development)
 • realizaci Neintervenčních postmarketingových studií a registrů.

Klinické zkoušky, klinické hodnocení a neintervenční studie

V oblasti klinických studií (klinických hodnocení a klinických zkoušek) a neintervenčních studií jsme schopni zajistit jak kompletní servis, tak i jednotlivé dílčí aktivity:

 • Kompletní příprava a monitoring klinických studií
 • postmarketingová sledování
 • vedení klinických registrů (neintervenční hodnocení)
 • služby v ostatních oblastech biomedicínského výzkumu

Podrobnější popis jednotlivých dílčích aktivit

 • Project management (kompletní organizační zajištění klinických studií)
 • Medical writing (vývoj protokolu klinického hodnocení či plánu klinické zkoušky, informace pro pacienty a informovaný souhlas, tvorba dotazníků a diářů, vývoj a parametrizace záznamových listů (CRF), formulaci průběžných a závěrečných zpráv)
 • Komunikace (s regulačními autoritami (SÚKL), s etickými komisemi, s participujícími subjekty)
 • Monitoring klinických studií (screeningové, iniciační, průběžné a závěrečné návštěvy, průběžné a souhrnné zprávy monitora)
 • Data management (zpracování písemných i elektronických dat, tvorba záznamů subjektů hodnocení (papírové či eCRF), databázové zajištění, digitalizace, validace a konfrontace dat, kódování dat)
 • Vzdělávání (individuální konzultace, školení kolektivů, příprava vzdělávacích materiálů)
 • Zajištění a kontrola kvality (důraz na správnou klinickou praxi (GCP), postup podle standardních operačních postupů (SOP) DSC Services)
 • Legislativní a etické zásady (projekty probíhají pod dohledem regulačních autorit a etických komisí, zajištění ochrany osobních údajů)
 • Vědecká hodnota projektů (úzce spolupracujeme s akademickými pracovišti)
 • Analýza dat (analýzy biomedicínských dat, ale i dat z jiných oblastí, statistické konzultace, příprava statistického plánu studie či experimentu, kalkulace síly testů a velikosti souboru, stratifikace, randomizace a registrace, průběžná statistická analýza, statistické hodnocení výsledků, závěrečné zprávy, prezentace výsledků (ppt), publikace výsledků do vědeckých časopisů)
 • Vývoj software (vyvíjíme software zejména pro účely využití v registrační studiích, pro webové on-line formuláře (e-CRF), pro hodnocení databázových souborů).