Společnost MEDIPO-ZT, s.r.o. byla založena v roce 1996. V oblasti zdravotnické techniky, která je prioritní činností, společnost zajišťuje, vývoj, výrobu a servis vlastní produkce.

Zařízení pro neinvazivní litotrypsii MEDILIT je výkonný přístroj určený k neinvazivnímu odstraňování konkrementů v ledvinách, močových a žlučových cestách, a drobné ortopedické afekce pomocí fokusované rázové vlny.

Dětský vaginoskop MT 1000 se zdrojem studeného světla MT 2002 je určen pro snadné provádění gynekologických vyšetření dětí i dospělých. Pomocí vaginoskopu je možno vidět změny na poševní sliznici a i na poševním čípku, případně je také vidět cizí těleso a jeho uložení.

Rektoskop MT 1100 je určený pro základní vyšetření v oblasti rekta.

Amnioskop MT 1200 umožňuje prohlížení vaku blan, plodové vody i části plodu.

Infuzní pumpy IT 1012 a IT 1013, jsou určeny pro intravenózní a intraarteriální infuze léčiv, parenterální nebo enterální výživu, případně krevní transfuzi. Je možné je provozovat na stolku, na pojízdném stojanu, nebo v dopravním prostředku. Jsou napájeny síťovým napětím, nebo z interních akumulátorů, případně z palubní sítě mobilních prostředků.

Společnost MEDIPO-ZT, s.r.o. má dokumentovaný, zavedený a funkční systém úplného zabezpečení jakosti podle přílohy II směrnice Rady 93/42/EHS. Tento systém řízení jakosti uplatňuje na všechny svoje aktivity od návrhu, vývoje, výroby až po služby související s dodávkou a servisní činností.