Strojírenský zkušební ústav, s. p., jako notifikovaná osoba Evropského společenství 1015 a autorizovaná osoba 202 nabízí široké spektrum služeb v oblastech a oborech činnosti v působnosti platných směrnic EU a nařízení vlády na pracovišti v Brně.