Textilní zkušební ústav se sídlem v Brně je organizací, která přímo navazuje na tradici textilního zkušebnictví v České republice. Služby v této oblasti poskytuje již více než tři desítky let a je jednou z klíčových institucí zaměřených na zkoušení a certifikaci textilních výrobků v ČR. O tom také svědčí fakt, že laboratoř TZÚ byla jako první v ČR akreditována pro provádění zkoušek podle evropských norem, a to již v roce 1991.