Představenstvo je nejvyšším orgánem Asociace v období mezi plenárními zasedáními. Je voleno plenárním zasedáním na období pěti let. Členové představenstva jsou vysoce kvalifikovanými odborníky z oboru s mnohaletými zkušenostmi v řízení významných podniků a institucí v oblasti zdravotnictví a obchodu. Z tohoto silného know-how mohou čerpat všechny členské firmy ve svůj prospěch.


Doc. RNDr. PhMr. Karel Volenec, CSc.
Předseda představenstva AVDZP

Ing. Jana Vykoukalová
Výkonná ředitelka AVDZP

Ing. Karel Kloc, CSc.
Místopředseda
Sekce pro rozvoj oboru
Ing. Petr Mašek
Místopředseda
Certifikace, normy a vzdělávání
Doc. Ing. Jaroslav Průcha, CSc. Doc. Ing. Jaroslav Průcha, CSc.
Člen představenstva
Odborný konzultant
Ing. Tomáš Kolář
Člen představenstva
Podpora exportu
Ing. Karel Fiedler
Člen představenstva
Propagace činnosti Asociace
Petr Kotík
Člen představenstva, Činnosti a zásady spolupráce mezi organizacemi