HEALTH FORUM CZECH REPUBLIC – AFRICA

HEALTH FORUM CZECH REPUBLIC – AFRICA konané ve dnech 17. – 19. 5. 2022 bylo doposud největším unikátním počinem několika vládních resortů, kdy Česká republika hostila ministry zdravotnictví a další nejvyšší zástupce z rezortů zdravotnictví z 8 afrických zemí. Hlavním organizátorem a hostitelem této jedinečné akce bylo Ministerstvo zahraničních věcí, odbor ekonomické diplomacie, kde AVDZP byla jejím hlavním partnerem. Na konferenci zaznělo z úst našich předních vládních činitelů a zástupců ministerstev mnoho důležitých informací o fungování zdravotního systému v ČR, o zvládnutí pandemie Covid-19 a také o nabídce komplexního českého řešení ve zdravotní péči včetně jejího financování.

Na následných prezentačních a workshopových akcích představila řada našich firem členům delegací za jejich velkého zájmu své inovativní technologie a řešení. Věříme, že toto svým významem unikátní setkání přinese našim členským firmám nové příležitosti a možnosti rozvoje spolupráce v posilování zdravotnických kapacit v Africe. Poděkování patří zejména místopředsedovi představenstva Petru Foitovi, který byl hlavním iniciátorem celé této skvělé akce a také Karolíně Zemanové, jež s nesmírným nasazením zvládla za AVDZP stěžejní část organizace.

Jana Vykoukalová
Předsedkyně představenstva


Fotogalerie