• Podporujeme podnikání
  výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
 • Přispíváme ke zlepšování podmínek
  pro výzkum, vývoj a výrobu zdravotnických prostředků a jejich uvádění na trh
 • Vyhledáváme nové exportní příležitosti
  a pomáháme s růstem na zahraničních trzích
 • Jsme největší českou asociací
  v oblasti zdravotnického průmyslu

Přesvědčte se o výhodách členství pro vaše podnikání, společně jsme silný tým ... Více o členství v naší asociaci.

Nejbližší připravované akce

12. 10. 2023

Odborná konference AVDZP – Od digitalizace k certifikaci

23. 11. 2023

Výroční členská schůze AVDZP

27.–30. 11. 2023

Podnikatelská mise do Jordánska a Palestiny

10.–15. 12. 2023

Podnikatelská mise do Chile a Kolumbie

V případě zájmu o účast pište na e-mail: karolina.zemanova@avdzp.cz

PŘEDSTAVENÍ ASOCIACE

Podpora českých výrobců a dodavatelů - české firmy dodávají kvalitní produkty a služby.

Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků je největší českou asociací ve zdravotnickém průmyslu. Sdružujeme více než sto českých výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků, technologií a služeb. Naším hlavním posláním je podpora našich členů a vytváření co nejlepších podmínek pro jejich podnikání a růst. Asociace vznikla v roce 1992 a za více než čtvrtstoletí svého fungování se vypracovala v přední české profesní a stavovské sdružení, které zastupuje a hájí zájmy svých členů ve všech oblastech podnikání.
Více o Asociaci


Naše vize, cíle a přínosy pro členské firmy

Prosazujeme česká řešení v oblasti zdravotní péče formou podpory českých produktů a služeb

Kvalitní a inovativní české výrobky a služby propagujeme jak na domácím trhu, tak v zahraničí.

Pomáháme s expanzí na zahraniční trhy

Pomáháme získávat souhrnné informace o jednotlivých teritoriích a ve spolupráci s ambasádami organizujeme oborové mise zaměřené na konkrétní exportní možnosti. Nabízíme komplexní česká řešení v oblasti zdravotnictví.

Aktivně se účastníme světových výstav a veletrhů

Aktivně se prezentujeme na prestižních veletrzích, Zajišťujeme zvýhodněné podmínky účastí našich členů na nejvýznamnějších mezinárodních výstavách a veletrzích. Na veletrzích prezentujeme komplexní nabídku zdravotní péče z České republiky.

Podporujeme výzkum a vývoj

Podporujeme aktivní zapojení do výzkumu a vývoje nových inovativních řešení v oblasti zdravotní péče a sledujeme nejnovější trendy ve světě. I díky tomu naši členové patří v řadě oborů ke světové špičce.

Spolupracujeme s lékaři a s odbornou veřejností

S profesionály ze zdravotnictví spolupracujeme především v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání.

Usilujeme o zkvalitnění českého zdravotnictví

Zavádíme do praxe nejmodernější technologie, nové inovativní postupy s využitím pokročilých materiálů.

Aktivně ovlivňujeme legislativní proces

Jsme zastoupeni ve všech pracovních skupinách a komisích ministerstev a státních institucí, které se podílejí na přípravě a novelách nových zákonů a vyhlášek.


Katalog členských firem Asociace

On-line katalog členských firem, které jsou špičkovými zástupci ve svém oboru nejen na českých trzích, ale jsou často i významnými světovými zástupci českého zdravotnického průmyslu s vysoce vyspělými produkty.

Představenstvo Asociace

Za činností asociace stojí zkušení profesionálové z oboru.

AVDZP pro podporu realizace svých aktivit a prosazování zájmů svých členů

Jsme členem národních organizací:

Spolupracuje s řadou partnerů: